ÇSGB Linkleri

1-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ

2-3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR VE SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ

3-YERALTI MADEN İŞLETMELERİNDE OCAK YANGINLARI

4-4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 22.MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE SONUÇLARI

5-MEKANİK ve HİDROLİK PRESLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ ve İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

6-4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI

7-ÜCRET, ÜCRET BORDROSU DÜZENLEME ESASLARI VE KONUNUN MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

8-BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

9-TEKNE VE YAT ÜRETİM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

10-TEKNE VE YAT ÜRETİM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

11-İŞ KAZALARININ KALİTE KONTROL ŞEMALARI İLE İZLENMESİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR FİRMADA UYGULAMA

12-ARA DİNLENMESİ VE ANTRAKTLI ÇALIŞMA UYGULAMALARININ 3008 SAYILI KANUNDAN İTİBAREN DEĞERLENDİRİLMESİ

13-KUYU, DEHLİZ VE MAHZEN GİBİ KAPALI ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

14-TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

15-YERALTI MADEN OCAKLARINDA HAVALANDIRMA VE HAVALANDIRMANIN PATLAMALARA ETKİSİ

16-KİMYASAL RİSKLERİN SINIFLANDIRILMASI VE İŞARETLENMESİ, İŞARET SİSTEMLERİ (NFPA VB.)

17-KISA ÇALIŞMA DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMALARI

18-YAPI İŞYERLERİNDE KULLANILAN VİNÇLERLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

19-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İLE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ETKİSİ

20-GIDA SEKTÖRÜNDE YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

21-6102 SAYILI TTK GÖRE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME YOLU İLE İŞYERİNİN DEVRİNİN İŞÇİLERE VE SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

22-METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI

23-BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

24-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

25-ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE’YE İLİŞKİN KARARLARI

26-BASINÇLI KAPLARIN KONTROL METOTLARI

27-YAPI İŞLERİNDE YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMLERİ

28-TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

29-ÇALIŞMA SÜRELERİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

30-MAKİNELERLE İLGİLİ İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİNİN ROLÜ VE BU YÖNETMELİĞE GÖRE CE İŞARETLEME SÜRECİ