Personel Tahsisi

Birçok fabrikada veya işyerinde İşyeri Sağlık Birimi bulunmaktadır. Bu birimlerde İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli çalışmaktadır. Bu birimlerde görevlendirilen sağlık personeli hem işyeri hekimine yardımcı olmakta hem de işyeri hekimi bulunmadığında meydana gelen tıbbi sorunlarla ilgilenmektedirler. Ancak bazı işyerlerinde asıl işi sağlık olmayan herhangi bir personel bu iş ile ilgili olarak görev alabiliyor. Bu durum ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca sağlık ekibi olsa dahi izin, hastalık veya başka nedenlerle bu ikiliden biri işyerinde olmadığında bu kişilerin yerleri çoğunlukla boş kalmakta veya işyerinde oryantasyonu olmayan geçici personelle bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu durum işleyişte aksaklığa ve hizmetin sunulmasında ise risklere sebebiyet vermektedir.

Platform OSGB, işyerlerinin sağlık personelini işe alırken her türlü işyeri oryantasyonunu, eğitimini ve takibini yapan profesyonel bir organizasyondur. Hizmet sunduğu tüm işyerleri için back-up personel bulundurmakta ve ihtiyaç halinde firmayı tanıyan bu personel görevlendirilmektedir.

  • Platform OSGB bu çalışma ile hem maliyetleri düşürmekte hem de gözle görülür bir biçimde kaliteyi artırmaktadır. Düzenli eğitimlerle çalışan personelin bilgilerini tazelemekte hem de yapılan analizler ile koruyucu sağlık hizmetleri konusunda firmalara bilgi aktarımında bulunmaktadır.
  • Böylelikle iş ortağımız kendi ana işine odaklanmakta ve sağlık gibi uzmanlaşma gerektiren bir konuyu işin ehline bırakmaktadır.
  • Platform OSGB, kendi personeline dair tüm sorumlulukları; ücretlendirme, izin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi tüm yükleri üstlenmekte ve böylelikle çalışana dair tüm süreçler işyeri tarafından devredilmiş olmaktadır.
  • Bunun yanı sıra firmalarımız, acil durum yönetim planları, işyeri risk analizi gibi raporlar üretilebilecek ve işçi sağlığı-işyeri güvenliği anlamında ciddi yol kat etmiş olacaktır.
  • İşyeri Sağlık Birimi personel ihtiyacını kendi bünyesinde kotaran firmalarda karşılan başlıca sorun, sağlık personelinin zamanla bazı tıbbi becerilerini kaybetmesi ve daha da önemlisi kendilerini geliştirme faaliyetlerini askıya almasıdır. Bu kurumun esas işi de sağlık olmadığı için maalesef bu personelin yetkinlikleri giderek gerilemektedir.
  • Platform OSGB olarak biz yerleştirdiğimiz personelin kendi yıllık eğitim modüllerimize katılımını zorunlu tutar, yıllık yeterlilik testleri ile bu kişinin gelişimini takip ederiz. Eğitim ihtiyaçları analizi ile ihtiyaç duyulan tüm eğitimleri kendi bünyemizde veya dışarıdan hizmet alarak personelimizin yeterli yetkinliğe ulaşmasını sağlarız.
  • Platform OSGB sağlık personelinin tüm özlük işlemlerini kendisi yürütür ve bunu şeffaf belgelerle çözüm ortakları ile paylaşır. Hastalık, izin veya benzeri durumlar nedeniyle gelemeyen personelin yerine back-up personel desteği sağlanır.
  • Sağlık hizmeti sunumuna dair tüm raporlar gözden geçirilir ve analizleri çözüm ortakları ile paylaşılır.
  • Aşılama, tarama, sertifikalı ilkyardım ve acil durum eğitimleri konularında da ayrıca çözüm ortağımıza ihtiyaç olduğunda destek sağlarız.